Grunnvannsundersøkelser i Overhalla og Grong kommuner. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke

Som en oppfølging av prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) er det foretatt grunnvannsundersøkelser i følgende lokaliteter: Sellæg og Gansmo i Overhalla kommune, Værem, Sem og Bergsmoen i Grong kommune samt Skistad/Brennmoen-området på grensen mellom de omtalte kommuner. For Overhalla kommune synes Gansmo-alternativet å peke seg ut som det mest positive og langtidsprøvepumping anbefales igangsatt i 1993. Det er ikke funnet noe entydig positivt alternativ for grunnvannsforsyning til Bergsmo-Semområdet i Grong kommune, men muligheter for grunnvannsuttak påpekes i alle de undersøkte lokaliteter. Skistad/Brennmoen-området synes ikke å være egnet for grunnvannsuttak gjennom dype, borede løsmassebrønner. Områdene ved Kvatningen og Råbakken synes å gi et godt utgangspunkt for uttak av drikkevann (krisevann/beredskapsvann) til Namsos by. Endelig bekreftelse kan kun fremlegges gjennom langtidsprøvepumping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.041
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport