Grunnvannsundersøkelser i Oppdal, foreløpig rapport.

Undersøkelser av løsmasser med tanke på vannforsyning til Oppdal. Beskrivelse av 11 undersøkelsesboringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80072
Page number:
15
Document type:
Rapport