Grunnvannsundersøkelser i Leksvik kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke

Mulighetene for grunnvannsuttak er undersøkt i områdene Sæter/Hindrem, Fjølvikbotn, Dalsaunet, Breili, Omundvågen, Kråkmo og Rolia i Leksvik kommune. Det er ikke funnet løsmasser egnet for grunnvannsuttak i noen av områdene. I områdene Breili og Omundvåg er det boret fjellbrønner som gir nok vann til lokalt bruk. Grunnvannet i fjellbrønnen i Omundvåg har høye konsentrasjoner av jern og mangan og det anbefales prøvepumping for å kontrollere vannkvaliteten over tid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.021
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport