Grunnvannsundersøkelser i Hol kommune.

For Hol kommune er det utført en hydrogeologisk vurdering av mulighetene for lokalisering av grunnvannsbrønner for tettstedene Sudndalen, Hovet, Hol, Geilo og Dagali. Undersøkelsene har vist positive resultater for Sudndalen, Hovet, Hol og Geilo. En videreføring av undersøkelsene i Geilo-området burde gjennomføres. For Hol er det for begge lokalitetene behov for prøvepumping av prøvebrønner for å vurdere utvikling av vannkvalitet. Dor Dagali, Skurdalen og Ustaoset ble det ved disse undersøkelsene ikke funnet egnede løsmasseforekomster og en anbefaler å videreføre kartlegging i disse områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.084
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud