Grunnvannsundersøkelser i Flatanger kommune

Det er gjort undersøkelser av grunnvannsressurser til forsyningsstedene Gladsøy, Vik, Trefjord, Layvsnes, Jøssund og Oppland i Flatanger kommune. Ved Oppland er grunnvann fra løsmasser vurdert, mens for de andre områdene er grunnvannsuttak fra fjellbrønner mest aktuelt. Ut fra flybildetolkning, geologiske kart, feltbefaringer, tidligere fjellboringer og praktiske hensyn ble det satt ut borepunkter for fjellbrønner. Boringer av to fjellbrønner på Gladsøy ga dårlig resultat, da den ene ga saltvann og den andre var tørr. Ved Vik er det boret seks brønner. Den første brønnen ga ca. 600 l/t med grunnvann av god kvalitet, to andre ga kapasiteter på 500 og 400 l/t, mens de tre øvrige ga bare små vannmengder. Ved Trefjorden ble det foreslått tre bore- punkter. En fjellboring i området ga ca. 400 l/t som er litt lite i forhold til vannbehovet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.150
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport