Grunnvannsundersøkelser i Dirdal, Gjesdal kommune.

Det ble gjennomført undersøkelsesboringer i september 1991 ved Norsk Bioakvas fiskeoppdrettsanlegg på deltaflaten ved Dirdalselvas utløp. Deretter ble det foreslått å gjennomføre enda noen undersøkelsesboringer. Disse ble gjennomført i november. På bakgrunn av gode resultater fra boringene er det utført to rørbrønner med diameter 273 mm, ferdigstilt ca. 20.desember 1991. Brønnene ble tatt i bruk da klekkingen startet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.179
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland