Grunnvannsundersøkelser i Bjugn kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Sør-Trøndelag

Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns- undersøkelser for vurdering av nye vannkilder til Nes vannverk, Aune og Oksvoll vannverk og Bjugn komm. vannverk avd. øst (Elveng). Grunnvannsmulig- hetene er vurdert ut fra løsmasseboringer og boringer av tilsammen 9 fjell- brønner. For Nes vannverk er det ikke påvist muligheter for grunnvannsforsyning. For Aune og Oksvoll vannverk kan det være muligheter for grunnvannsforsyning fra en løsmasseavsetning i Steinvikskardet, men en sikker vurdering krever videre undersøkelser. Ved Elveng kan grunnvann fra borede fjellbrønner være et godt alternativ til ny vannkilde, men de aktuelle borebrønnene må prøvepumpes over lengre tid før det kan gis en endelig konklusjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.032
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport