Grunnvannsundersøkelser - Eggedal sentrum. Uttalelse pr. desember 1982

Rapporten omfatter grunnvannsundersøkelser i Eggedal, med tanke på å forsyne Eggedal sentrum med grunnvann fra rørbrønn plassert i løsavsetningene ved Eggedøla.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77149
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud