Grunnvannsundersøkelser Burfjord, Kvænangen kommune

Undersøkelsesboring i forbindelse med reservevannforsyning til tettstedet Burfjord i Kvænangen kommune ble utført i løsmasser nær nåværende reserve- inntak i Storelva sommeren 1977. Resultatene fra boringen var positiv og det anbefales anlagt en prøvebrønn for pumping over tid med uttak av vannprøver for analyse, samt fastlegging av endelig kapasitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.065
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark