Grunnvannsundersøkelser, Blefjell og Lyngdal, Flesberg

På Blefjell ble vurdert om avløpet fra Blåberg fjellstue forurenset et nærliggende vann. I Lyngdal ble det vurdert om en privat borebrønn ville bli ødelagt hvis den ble koblet til kommunalt vannledningsnett og ble pumpet kontinuerlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75215
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud