Grunnvannsundersøkelse Vendkvern.

Grunnvann er alternativ i forbindelse med vannforsyningen til Vang. Det er gjennomført seismiske målinger, boringer og gravinger i nedre del av Flakstadelvas delta. Avsetningen har liten utnyttelsesgrad, fordi den vannførende sone over underliggende leire har liten mektighet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00185
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark