Grunnvannsundersøkelse ved Hønseåa øst for Seljordvannet, Telemark fylke

Vurdering av grunnvannets bevegelsesretning og om uttak av masse i Herremoen vil forurense grunnvannet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74050
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark