Grunnvannsundersøkelse Hennisand, Nes kommune.

Undersøkelsesboringer i forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning fra løsavstningene på Hennisand til Nes kommune ga ikke gunstige resultater. Avsetningen er grunn over leire, ca. 10 m. med meget jern og høyt klorid- innhold i grunnvannet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00433
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus