Grunnvannsmuligheter ved fjellboringer for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

Det foreslås et prøveboringsprogram for å kunne vurdere mulighetene for å skaffe grunnvann fra fjell til tettstedet Hvittingfoss hvor vannbehovet er ca. 30 000 elt. Berggrunnen består av lavabergarter og dypbergarter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77001
Page number:
13
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud