Grunnvannsmuligheter for Sekken

Det er tatt ut borplasser i gneisbergarter for å skaffe grunnvannsforsyning til spredt bosetting på øya Sekken.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80021
Page number:
14
Document type:
Rapport