Grunnvannsmuligheter for Orten, Ona Husøy, Sandøy og Finnøy i Sandøy kommune, Møre og Romsdal.

4 øyer i Sandøy kommune er undersøkt med tanke på å utnytte grunnvannet på stedet til vannforsyning. Nedbørsområdene er små, og tilstrekkelig uttak vil derfor ikke være mulig der uttaket er stort. Prøveboringer er foreslått på Orten, Sandøy og Ona/Husøy. På Finnøy vil det neppe være mulig å ta ut grunnvann i akseptable mengder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82019
Page number:
15
Document type:
Rapport