Grunnvannsmuligheter for motellprosjekt ved Nesvik.

Grunnvannsforsyning ved fjellboring til planlagt motell ( antatt behov 1800 - 3000 l/t. ) kan prøves. Uttatt to prøvesteder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81054
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland