Grunnvannsforsyninger til eneboliger på Stavdal.

Antatt behov 300-500 l/t mot utjevningsmagasin. Grunnvannsforsyning vanskelig, alternativt inntak fra Timslandstjern.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81065
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark