Grunnvannsforsyninger, 6 husholdninger, Hølen i Vestby.

Det var ønsket vann til 6 husholdninger. Bergarten er gneis og anfibolitt. Boreplass ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76226
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus