Grunnvannsforsyning, Vasser

Det var ønsket en generell vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning på Vasser. Tre områder ble mer konkret vurdert. Grunnvann fra fjell og løsmasser ble vurdert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75156
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold