Grunnvannsforsyning til Øvre Gyltåsen vel.

Uttak av 2 borplasser i gneis/granittbergarter for supplerende vannforsyning til hyttefelt med 80 hytter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83033
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus