Grunnvannsforsyning til villa.

Det var ønsket å bore en ny brønn på eiendommen, da den eksisterende gir sterkt jernholdig vann. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart i området skifter mellom gneis og amfibolitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75261
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold