Grunnvannsforsyning til vannverk

Det var ønsket tilskuddsvann til et privat vannverk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er gneisgranitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76119
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold