Grunnvannsforsyning til Valvågen, Stangnes og Hofsøy på Stonglandet i Tranøy kommune.

Bergarttene på Stonglandet består for en stor del av massive gneisgranitter. Grunnvannsforsyning fra fjellboringer vil være betinget av at en kan bore i større sprekkesoner. Slike finner en i nærheten av Valvågen og Stangnes, og det er her muligheter for akseptable borresultater. Boringer i området ved Hofsøybotn vil være sjansepregede.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83026
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms