Grunnvannsforsyning til Tyvannsgårdene, Sannidal

Det var ønsket vann til to gårdsbruk, både husholdning og jordvanning. Bergarten i området er biotittrik gneis. Boreplasser ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79061
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark