Grunnvannsforsyning til Sundvik ved Hafsund.

Eksisterene brønn gir brakkvann i tørkeperioder og overflatevann ved nedbør. Skråboring med 30 grader fall er tatt ut. Også denne boringen er noe risiko- fylt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81093
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark