Grunnvannsforsyning til steder i Hadsel, Bø og Andøy kommuner i Vesterålen

Mulighetene for grunnvannsforsyning til div. mindre steder i Hadsel og Bø kommuner er vurdert. Grunnvann fra løsmasser kan kanskje utnyttes på spesielle steder, men vanligvis vil brønnboringer i fjell være det eneste alternativ. Både for å løse lokale problemer og for å få en mer generell oversikt, er foreslått et forsøksprogram på 8-12 boringer. Strandvoller ved Skogvoll og Stave på Andøya demmer opp større ferskvann, og her kan det være mulig å benytte grunnvannet hvis kvaliteten er tilfredsstillende.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80107
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland