Grunnvannsforsyning til Skislett i Marker.

Uttak av boreplass i varierte gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Det frarådes å bore på fremtidig gårdstun; til tross for tykke(?) marine leirer kan en ikke se helt bort fra forurensningsfaren fra fremtidig grise- hus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80047
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold