Grunnvannsforsyning til Skarsmoen.

Grunnvann til industriområde, - 600-900 l/min. er vurdert. Det anbefales forundersøkelser med tungt utstyr etter grunnvann i løsmasser for kartlegging av evt. grunnvannsressurser før utbygging igangsettes i fjellet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81088
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland