Grunnvannsforsyning til Skåtøy skole.

Det er tatt ut borplass i amfibolittiske gneisbergarter for vannforsyning til skole med ca. 40 elever. Mulighetene for å oppnå tilstrekkelig vannmengde synes nokså gode.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83034
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark