Grunnvannsforsyning til Søndre Langåra i Frogn.

Det er tatt ut 5 mulige lokaliteter for borebrønner beregnet på håndpumper til felles vannforsyning. Forholdene synes relativt gunstige hva vannmengde angår, og med en håndpumpes begrensede uttak er det lite sannsynlig at det vil oppstå saltvannsproblemer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82038
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus