Grunnvannsforsyning til planlagt skole, Vesterøy, Hvaler.

Det var ønsket vann til en planlagt skole. En brønnboring i fjell var ut- ført der skolen opprinnelig var planlagt, men det blir for kostbart å legge ledninger derfra. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00470
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold