Grunnvannsforsyning til planlagt boligfelt ved Tangen, Kråkerøy.

Det var ønsket vann til 25 planlagte hus. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00457
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold