Grunnvannsforsyning til overrislingsanlegg til jordbrukseiendom tilhørende hr. Gustav Engen.

Vatningsbehov udefinert - "så mye som mulig". Boring i fjell neppe til- strekkelig. Kontakt med Statskonsulenten i vatning for råd om inntak i Randselva anbefales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82041
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud