Grunnvannsforsyning til Norol-hyttene ved Venabu på Ringebufjellet.

Eksisterende loddboring i helleskifer gir vann av dårlig kvalitet. Problemene kan helt eller delvis skyldes pumpeinstallasjonene og lite bruk av borhullet. Rensetiltak og eventuelle nye boringer er foreslått.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82030
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland