Grunnvannsforsyning til Melbybyen i Nannestad.

Det er tatt ut 4 borplasser i permisk granitt for supplerende vannforsyning til ca. 30 husstander, hvorav et mindre antall gårdsbruk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83031
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus