Grunnvannsforsyning til Magerøy i Midsund kommune, Møre og Romsdal.

Vannbehovet på Magerøy er lite, og selv om nedbørsområdet er lite og boringene må ansettes i begrenset avstand fra havet, vil det sannsynligvis være mulig å ta ut tilstrekkelig vann. Prøveboringer er foreslått.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82018
Page number:
6
Document type:
Rapport