Grunnvannsforsyning til Lund, Store i Onsøy.

Brønnboring mot en av de store NØ-SV-sprekkene i Iddefjordsgranitten kan gi vannmengder større enn 5 - 10 000 l/t. Forsøksboring etter vann til jordbruksvanning ble anbefalt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81063
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold