Grunnvannsforsyning til Lakselv og Skoganvarre

Rapporten omhandler mulighetene for grunnvannsforsyning til Lakselv og Skoganvarre. Undersøkelsesboringer som ble gjennomført i løsmassene langs Lakselva i juni 1994, ga positive resultater. Det er gitt forslag til tre prøvebrønner på Gjøkeses og Skoganvarre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.088
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark