Grunnvannsforsyning til klekkeri fiskeoppdrett på Dingja.

Grunnvannsforsyning til klekkeri, minimum behov 1 000 l/min. - vurdert og frarådet. Lokal grusrygg ved Dingjavatn antas for liten i denne sammenheng. Drikkevann til anlegget kan utføres ved fjellboring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81074
Page number:
2
Document type:
Rapport