Grunnvannsforsyning til Kjerringberget Vel.

Det var ønsket grunnvann til hyttefeltet. Det ble nylig boret en brønn til 82 m dyp, nesten uten vann. Bergarten er Larvikitt. Det ble frarådet å bore flere brønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75148
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold