Grunnvannsforsyning til kjøling.

Det var ønsket kjølevann til fabrikken. Sted for boring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00057
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold