Grunnvannsforsyning til kirkestedene 1. Kautokeino, 2. Masi og 3. Mieron i Kautokeino kommune.

Det er tre rapporter som omhandler stedene Kautokeino, Masi og Miron. Grunnvannsundersøkelsene i Kautokeino og Masi er relativt positive, med muligheter for rørbrønner. I Mieron anbefales en kilde utbygd. Løsmassene langs hovedvassdraget domineres av siltsedimenter under en toppsone av sand på et fåtalls meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00477
Page number:
13
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark