Grunnvannsforsyning til Kautokeino tettsted i Kautokeino kommune.

Omfatter undersøkelser i forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegget for tettstedet Kautokeino. Mulighetene virker gode på Saraholmen, hvor det er plassert to stk. 4" rørbrønner for prøvepumping og produksjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81009
Page number:
10
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark