Grunnvannsforsyning til Kamb stasjon.

Det var ønsket vann til stasjonsbygningen og en bolig. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00455
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold