Grunnvannsforsyning til Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark.

Borebrønner i fjell vil trolig kunne gi et betydelig bidrag til Ingøys vann- forsyning uner forutsetning av at det utføres en serie boringer. Det er sann- synlig at en likevel må bruke borebrønner i kombinasjon med andre grunnvanns- kilder. 3 prøveboringer for å klargjøre forholdene anbefales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81079
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark