Grunnvannsforsyning til idrettsanlegg

Det var ønsket grunnvannsforsyning til et idrettsanlegg. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79037
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold