Grunnvannsforsyning til hytte, Berger i Sande.

Borebrønner i Drammensgranitt gir vanligvis tilstrekkelig vann til hytter og enkelthus. Borplass er uttatt. Forslag til avløpsinfiltrasjon er skissert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81059
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold