Grunnvannsforsyning til Hvaler skole på Vesterøy.

Det skulle skaffes vann til en skole som var under planlegging. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00472
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold