Grunnvannsforsyning til Halden.

Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med alternativ grunnvanns- forsyning fra raet og randdannelsen ved Femsjø. Resultatene viser at skal avsetningen anvendes, må den infiltreres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79001
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold